February 2023

ভ্ৰমণ কাহিনী ৰচনা শিৱসাগৰ

ভ্ৰমণ কাহিনী ৰচনা শিৱসাগৰ ১০০০ শব্দৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ ভাৰতৰ অসম ৰাজ্যত অৱস্থিত এখন ঐতিহাসিক চহৰ। ভাৰতৰ উত্তৰ-পূব প্ৰান্তৰ অন্যতম পৰিচিত পৰ্যটনস্থলী। চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ৰসাল সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, আৰু আচৰিত ধৰণৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নৰ বাবে পৰিচিত এই চহৰখন। ইয়াত ভাৰতৰ অন্যতম বিখ্যাত হিন্দু মন্দিৰ শিৱসাগৰ শিৱ মন্দিৰ আছে, যিটো ভগৱান শিৱক উৎসৰ্গিত কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ সৌন্দৰ্য্য …

ভ্ৰমণ কাহিনী ৰচনা শিৱসাগৰ Read More »

শিক্ষা মূলক ভ্ৰমণ কাহিনী শিৱসাগৰ

শিৱসাগৰলৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ কাহিনী এক অনন্য আৰু প্ৰেৰণাদায়ক। অসমৰ উত্তৰ-পূব ৰাজ্যত অৱস্থিত শিৱসাগৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এখন সৰু কিন্তু সজীৱ চহৰ। ইয়াৰ চহকী ইতিহাস, মন্দিৰ, আৰু আচৰিত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যৰ সৈতে এক সজীৱ সংস্কৃতিৰ বাসস্থান। ২0২২ চনত গুৱাহাটীৰ পৰা এদল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিৱসাগৰলৈ শৈক্ষিক ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল। অসমৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ প্ৰতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চকু …

শিক্ষা মূলক ভ্ৰমণ কাহিনী শিৱসাগৰ Read More »