Assamese medium Class 9 science Syllabus

বিষয়সূচী অধ্য়ায়  1 আমাৰ চাৰিওকাষৰ বস্তুবোৰ অধ্য়ায়  2 আমাৰ চাৰিওকাষৰ পদাৰ্থবোৰ বিশুদ্ধনে ? অধ্য়ায় 3 অনু আৰু পৰমাণু অধ্য়ায় 4 পৰমাণুৰ গঠন অধ্য়ায় 5 জীৱৰ মৌলিক একক অধ্য়ায় 6 কলা অধ্য়ায় 7 জীৱৰ বিচিত্ৰতা অধ্য়ায় 8 গতি অধ্য়ায় 9 বল আৰু গতি বিষয়ক সূত্ৰসমূহ অধ্য়ায় 10 মহাকৰ্ষন অধ্য়ায় 11 কাৰ্য আৰু শক্তি অধ্য়ায় 12 শব্দ অধ্য়ায় 13 আমি অসুস্থ হওঁ কিয় ? অধ্য়ায় 14 প্ৰাকৃতিক সম্পদ  অধ্য়ায় 15 সাদ্য়সম্পদৰ উৎকৰ্ষ সাধন